HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Fotografija Posjetiteljskog centra Dravska priča

Posjetiteljski centar dravska priča

U bivšem ljetnikovcu grofa Draškovića, u malom slavonskom mjestu Noskovci, općina Čađavica, Virovitičko-podravska županija, smjestio se Posjetiteljski centar Dravska priča, kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. U 800 m², obnovljenog i suvremeno opremljenog objekta, smješteni su uredi Javne ustanove, prostori za prezentaciju i edukaciju, bio–istraživačka stanica, te smještajni kapaciteti (ukupno 34 kreveta). Svi prostori su tematski uređeni, opremljeni instalacijama u prostoru u interakciji sa dodatnim multimedijskim sadržajima kako bi se posjetitelje educirao o prirodnim vrijednostima na svakom koraku, ali na jedan drugačiji način.

 

Kako se   Posjetiteljski centar Dravska priča nalazi u višestruko zaštićenom području prirode, postav centra je usmjeren na interpretaciju bioraznolikosti, edukaciju posjetitelja i očuvanje prirodne baštine. Ovo područje je od osobitog značaja za očuvanje biološke raznolikosti, te zaštita prirode u ovom području počinje već 1969. godine, kada je zaštićena skupina stabala, kao spomenik parkovne arhitekture, odnosno perivoj oko današnjeg Posjetiteljskog centra. Zaštita je dodatno proširena 2007. godine uvrštavanjem vrijednih staništa uz rijeku Dravu u sastav Nacionalne ekološke mreže, danas  europske ekološke mreže Natura 2000. Naselja općine Čađavica  uz rijeku Dravu ušla su 2011. godine u sastav 1. Regionalnog parka proglašenog u Republici Hrvatskoj, Mura-Drava, koji je 2012. godine postao dio prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, pod zaštitom UNESCO-a, a područje je i sastavni dio Zelenog pojasa Europe (Green Belt of Europe).

 

Posjetiteljski centar Dravska priča ima razvijene sadržaje namijenjene za različite kategorije posjetitelja – za djecu i mlade kroz provedbu programa škole u prirodi, kao i različite oblike terenske nastave za studente, Školu uz rijeku, programe za ljubitelje prirode, zdravog života i rekreativce kroz grupne ili individualne posjete. Posjetiteljski centar Dravska priča pruža uslugu provedbe  verificiranog programa škole u prirodi, smještaja, stručnog vodstva, kao i različitih dodatnih sadržaja za edukaciju i aktivno korištenje slobodnog vremena. Posjetiteljski centar Dravska priča opremljen je sadržajima koji omogućuju sudjelovanje u navedenim programima i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.